Różnice w opodatkowaniu spółki z o.o. a działalności gospodarczej

Wiele osób zastanawia się nad założeniem działalności gospodarczej. Niestety niewiele zna się na tym, dlatego popełniają szereg błędów, które potem muszą naprawiać. Jak się okazuje, wielu ludzi zakładając własną firmę nie wie, że może również założyć jednoosobową spółkę z o.o., którą w wielu przypadkach okazuje się korzystniejsza, szczególnie, jeżeli chodzi o opodatkowanie. Poniżej przedstawimy różnice, jakie występują pomiędzy opodatkowaniem działalności gospodarczej a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Formy opodatkowania, gdy prowadzimy działalność gospodarczą i spółkę z o.o.

Kiedy decydujemy się na działalność gospodarczą, musimy być przygotowani na to,że do urzędu skarbowego będziemy musieli odprowadzić podatek dochodowy.

Jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, która postanowiła założyć działalność prawną, powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że będziemy mogli wybrać formę, w jakiej ten podatek odprowadzimy. Do form opodatkowania, które posiadamy do wyboru należą: zasady ogólne – które mówią, że w zależności od wysokości dochodu, jaki uzyskamy, musimy odprowadzić podatek w wysokości 18 albo 32 procent. podatek liniowych, którego wysokość wynosi 19% ryczałt od przychodów, które zostały w danej firmie wykazane podatek tonażowy karta podatkowa.  Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wyboru odpowiedniego opodatkowania do 20 stycznia każdego roku podatkowego, jeżeli kontynuuje działalność gospodarczą. Kiedy zaś rozpoczyna swoją przygodę z działalnością gospodarczą, wówczas musi zadeklarować formę opodatkowania podczas złożenia wniosku o wpisanie go do CEiIDG, w którym zmuszony jest wybrać formę opodatkowania działalności. Jeżeli zaś nie wybrano odpowiedniej formy opodatkowania, wówczas zakładający działalność gospodarczą ma czas na jej wybranie do dnia uzyskania pierwszego dochodu, jeżeli wybrał kartę podatkową. To o czym musimy pamiętać to fakt, że dana forma opodatkowania będzie nas obowiązywała przez cały rok, co za tym idzie – warto dobrze się nad nią zastanowić.

Jeżeli zaś chodzi o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to można z jednej strony powiedzieć, że podwójne opodatkowanie, które jej dotyczy może zrażać do niej wiele osób. Na czym polega podwójne opodatkowanie? Chodzi o to, że każda spółka z o.o. zobowiązana jst do odprowadzenia podatku od osób prawnych w wysokości 19%. Jeżeli jednak zyski z firmy zostaną wypłacone wspólnikom, oni również będą musieli odprowadzić podatek od osób fizycznych w wysokości 19%. Można oczywiście uniknąć płacenia podwójnego podatku, jeżeli zysk firmy przeznaczany jest na fundusze specjalne, a co za tym idzie – nie trafia do kieszeni zarządu.

Co do zasady właściciele spółek z o.o. zobowiązani są do płacenia jednego podatku CIT w wysokości 19% bez względu na wysokość przychodów, jakie uzyskają podczas danego roku obrachunkowego.

Powyższe pokazuje, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o płacenie podatków, lepiej być jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, aniżeli zakładać działalność gospodarczą, którą prowadzi osoba fizyczna.